Upgrade je PMS met geautomatiseerde gastberichten

Naadloze integratie met je technische stack

Verbeter de technologische stack van uw hotel voor volledig autonome communicatie met gasten

Viqal Virtual Concierge for hotels, fully integrated with your pms.

Integraties

Door Viqal te integreren met uw vastgoedbeheersysteem kunt u niet alleen kritieke gegevens extraheren, zoals boekingsdatums voor interacties met gasten op maat, maar kan het systeem ook gegevens terugschrijven, zoals het wijzigen van reserveringen, wat zorgt voor een naadloze operationele flow en een verbeterde betrokkenheid van gasten.
Automatiseer de communicatie met hotelgasten met een Viqal x Clarity Hospitality integratie. Van boeking tot uitchecken, stroomlijn processen en zorg voor een naadloze gastervaring.
Simplify hotel guest communication with a Viqal x Host Hotel Systems integration. From booking to check-out, streamline processes and provide a seamless guest experience.
Vereenvoudig de communicatie met hotelgasten met een Viqal x Cloudbeds-integratie. Van boeking tot uitchecken, stroomlijn processen en zorg voor een naadloze gastervaring.
Vereenvoudig de communicatie met hotelgasten met een Viqal x Clock PMS-integratie. Van boeking tot uitchecken, stroomlijn processen en zorg voor een naadloze gastervaring.
Verbeter de hotelactiviteiten met de naadloze integratie van Viqal in Oracle Opera PMS, waardoor de gastenservice en het reserveringsbeheer worden vereenvoudigd.
Vereenvoudig de communicatie met hotelgasten met een Viqal x Apaleo-integratie. Van boeking tot uitchecken, stroomlijn processen en zorg voor een naadloze gastervaring.
Vereenvoudig de communicatie met hotelgasten met een Viqal x Stayntouch-integratie. Van boeking tot uitchecken, stroomlijn processen en zorg voor een naadloze gastervaring.
Vereenvoudig de communicatie met hotelgasten met een Viqal x Mews-integratie. Van boeking tot uitchecken, stroomlijn processen en zorg voor een naadloze gastervaring.

Veelgestelde vragen

01

Hoe lang duurt de implementatie?

Minder dan 1 uur. Als Viqal dat al is geïntegreerd met uw Property Management System (PMS), kan de installatie in minder dan een uur worden voltooid. Houd rekening met een extra periode van 2-4 weken voor hotels die een nieuwe PMS-integratie nodig hebben. Ons team zorgt voor een soepele overgang, zodat u snel kunt beginnen met het verbeteren van uw gastenservice-ervaring.

02

Wat onderscheidt Viqal van andere virtuele assistenten?

Viqal stands out by fully automating the guest inquiry process, from initiating natural conversations to PMS data entry, all without manual effort from staff. Our deep hotel tech know-how ensures seamless system integration, making guest interactions efficient and staff roles more strategic. Viqal offers compelling benefits:
 • Fully Autonomous Guest Communication in 130+ Languages: Viqal automates guest inquiry handling from initiating conversations to automatically triggering actions and data entry in your PMS. With the ability to automate interactions in over 130 languages, Viqal ensures that international guests receive assistance in their language of choice, significantly enhancing their experience and satisfaction.
 • 80% Reduction of routine guest inquiries: Viqal adeptly automates routine guest inquiries, such as reservation changes, including data entry in your PMS. This efficiency not only lowers overhead costs but also refocuses staff efforts on complex tasks and personalized guest services, streamlining hotel operations.
 • Seamless Integration and Personalized Guest Experience: Designed to smoothly integrate with your PMS, Viqal excels in automation and making guest interactions actionable. It autonomously inputs data into your systems, facilitating tasks like scheduling appointments and personalizing experiences based on guest preferences, such as dietary requirements, remembered throughout their stay.
03

Kan Viqal worden geïntegreerd met mijn bestaande hotelsystemen?

Ja, Viqal is ontworpen om naadloos te integreren met verschillende hotelsystemen en platforms, waaronder PMS. Dit zorgt voor een samenhangende en efficiënte operationele flow. Als uw specifieke PMS nog niet in de lijst staat, doe dan een aanvraag en we kunnen het integratieproces starten.

04

Welke functies zal Viqal toevoegen aan mijn bestaande technische stack?

Integrating Viqal with your existing tech stack augments your capabilities with a focused approach to guest communication through WhatsApp, the leading messaging platform. This integration ensures guests receive prompt, personalized communication at every stage of their journey, from booking to post-departure. Key features include:
 • Natural Conversations: Leveraging advanced AI technology, Viqal's Virtual Concierge engages guests in natural, lifelike conversations.
 • Welcome Messaging: Automated greetings and booking confirmations via WhatsApp as soon as a new booking is registered in your PMS.
 • Booking Changes: Reservation modifications automatically amended and inserted in PMS directly from the natural chat with a guest.
 • Room Upgrades: Automatic processing of upgrade requests.
 • Guest Inquiries: Automated handling of pre-arrival questions.
 • Feedback Gathering: Streamlined post-departure feedback collection directly through WhatsApp, fully automatic.
 • Staff forwarding: Forward more complex guest inquiries to staff.
 • Amenities: See all amenities with visualization and general info.
 • Early online check-in: Streamlining the arrival process, Viqal offers guests the convenience of early online check-in.
Viqal's targeted strategy enhances the guest experience with efficient, preferred communication methods.
05

Hoe gaat Viqal om met gegevensbeveiliging en privacy van gasten?

Viqal geeft prioriteit aan gegevensbeveiliging en de privacy van gasten door te voldoen aan strenge industrienormen en beste praktijken. Het systeem is ontworpen om ervoor te zorgen dat alle gastgegevens worden versleuteld, zowel tijdens het transport als in rust, en voldoet aan de relevante regelgeving, zoals de AVG. Viqal voert regelmatig beveiligingsaudits en -updates uit om informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of inbreuken. Door deze robuuste beveiligingsmaatregelen te implementeren, handhaaft de integratie de integriteit van de gegevens van uw hotel en wordt het vertrouwen van uw gasten behouden.

06

Welke ondersteuning en training biedt Viqal?

Viqal provides comprehensive support and training during the integration process to ensure a smooth transition to the new system. Our support includes:
 • Dedicated Integration Specialist: A professional to guide you through the entire setup and integration process with your PMS provider.
 • 24/7 Technical Support: Round-the-clock assistance for any technical issues that may arise, ensuring minimal disruption to your operations.
 • Continuous Updates: Regular system updates with new features and improvements designed to work seamlessly with your existing tech stack, along with the necessary training and support for these updates.
Our goal is to empower your team with the knowledge and resources they need to leverage Viqal's full potential from day one.